Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod

Historie školy

Historie školství na Hronovsku sahá daleko do minulosti. První zmínka o škole v Hronově pochází z roku 1651, kdy se škola přestěhovala ze stavení č.17 do opuštěné dřevěné fary. Další zpráva je z roku 1688, kdy byla fara zbořena a nedaleko byla postavena roubená jednotřídní škola. Prvním učitelem v ní byl Jan Tuček. V této škole působili v letech 1765-1932 tři učitelé známého rodu Knahlů.
 
V roce 1868 byla na dnešním Komenského náměstí vystavěna zděná jednopatrová školní budova s pěti třídami. Ta sloužila po přístavbě z 90. let svému účelu až do konce 19. století. Od roku 1901 začalo město uvažovat o stavbě nové školní budovy. Komise k tomu určená se sešla 15.4.1901 a pro stavbu vybrala parcelu č.372. Byly vykoupeny domky stojící na této parcele za 53 400 K. V květnu 1902 si komise vypůjčila od zemské banky 300000 K se 4% úrokem  a splatností 50let. Byla vypsána soutěž na projekt stavby a z 31 dodaných prací získal 1. cenu (400 K) projekt pod názvem Našim horám od hronovského stavitele Bohumila Kubečka.
 
20.7.1903 se započalo s hloubením základů a o týden později s vyzdíváním v postranním křídle od věže. Dohled nad stavbou byl svěřen Vratislavu Pacovskému z Prahy.
 
31.8.1903 byla do základního kamene (nachází se na levé straně vestibulu školy) vložena zakládací listina obsahující technické a finanční údaje o stavbě. Slavnostní předání dokončené školní budovy se konalo 17.9.1904. Po mši a slavnostním průvodu předal starosta města Adolf Klikar klíč řediteli školy Karlu Bělobrádkovi. Spisovatel A. Jirásek zaslal při této příležitosti list:
 
"Srdečně gratuluji k dokončení díla, jež bude Hronovu vždy krásným svědectvím jeho péče o vzdělání. Nechť nová škola prospívá a zkvétá ku blahu naší mládeže a našeho národa."
 
Kolaudace budovy proběhla 15.10.1904, celkově byla stavba dokončena roku 1906. Úhrnný náklad na stavbu činil 264 537K 21h. Budova zaujímá přibližně 830m2 zastavěné plochy, délka průčelí je 48,5m, pobočního křídla 23,12m, stavěna je ve slohu novorenesančním. Roh budovy tvořila jako dnes osmihranná věž vysoká 46m. Na svou dobu byla škola pojata velmi moderně, měla vzdušné třídy, kreslírnu, knihovnu, kabinety, tělocvičnu a byt pro ředitele školy a školníka. Vytápění zajišťovala kamna v každé třídě, dostatek vody dodávala vlastní 40m hluboká studna Od roku 1905 měla škola svou zahradu a hřiště.
 
V prvních letech měla škola kolem 350 žáků v pěti třídách. Mezi první učitele patřili František Souček ml., Josef Jirásek, Antonín Celba a Bedřich Švorčík. Počet žáků během 1. světové války kolísal mezi 330-392 žáky, epidemie španělské chřipky v roce 1918 zasáhla 295 žáků, ale nikdo nezemřel. V době meziválečné se počet žáků dramaticky neměnil. V období okupace počet žáků poklesl až na 186, v poválečném období se plynule zvyšoval až k počtu 765 v 60.letech. Od roku 1948 má škola svůj vlastní sad, jehož oplocení bylo dokončeno v roce 1953. Ve školním roce 1958-59 došlo k přestěhování 1.-5. ročníku do školy v ulici Palackého a byla zahájena svépomocná výstavba školních dílen. 28.10.1960 byl pavilon školních dílen slavnostně otevřen. Od šk. roku 1962-63 měla škola vlastní zubní ambulatorium a započalo se s rekonstrukcí srubu na školním sadě. V roce 1968 tam byla postavena nová chata, jež slouží dodnes.
 
Dalším větším zásahem do chodu školy byla generální oprava školy v Palackého ulici a ve škol. roce 1981-82 se započalo s přípravnými pracemi na stavbě nové tělocvičny. Ta byla slavnostně otevřena v září r. 1984. Další větší akcí byla rekonstrukce sociálního zařízení v budově na náměstí a zřízení dvou počítačových učeben v nástavbě nad garáží v letech 1999-2000.