Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod

Informace - školní jídelna Hronov

Od  1. září 2022 dochází k navýšení ceny obědů pro žáky všech věkových kategorií o 2,- Kč.

Ceník jídel

Platnost od 1. 9. 2022.

mladší žáci (7-10 let)
31,- Kč
starší žáci (11-14 let)
34,- Kč
žáci 15 a více let
38,- Kč


Prosíme rodiče, kteří budou přihlašovat nové žáky ke školnímu stravování pro školní rok 2023/2024, aby tak učinili nejlépe 30. 8. 2023 od 9 - 11hod; 31. 8. 2023 od 9 - 11hod.

Provoz školní jídelny při ZŠ Hronov


  • 4. září 2023 odběr obědů do jídlonosičů od 11.30 do 11.45 hodin, ostatní žáci od 11.50 do 13.00 hodin
  • od 5. září 2023 odběr obědů do jídlonosičů od 11.30 do 11.45 hodin
  • 11.50 - 14.00 hodin - žáci a učitelé v prezenční výuce

Prosíme rodiče a žáky, kteří si vyzvedávají obědy do jídlonosičů, aby tuto dobu dodržovali!

Informace o školním stravování

Žáci základní školy v Hronově se stravují ve školní jídelně. Dozor zajišťují pedagogičtí pracovníci základní školy.

Dobití kreditu zajišťuje vedoucí školní jídelny p. Sedláčková v určených hodinách. Obědy si žáci vybírají v přízemí budovy 2. stupně základní školy (viz „Návod na obsluhu Kiosku“) nebo přes webové stránky školy. Každý žák má vygenerované přihlašovací údaje a variabilní symbol. Užitím webových stránek školy www.zshronov.cz se žák dostane na objednání nebo na odhlášení stravy. Variabilní symbol a číslo účtu vám umožní zaslat finanční částku kdykoliv, peníze v hotovosti můžete donést do kanceláře školní jídelny jen v určené dny. Pokud jste tyto přihlašovací údaje nebo číslo účtu ztratili, můžete si je vyzvednout v kanceláři školní jídelny. 

Objednání nebo zrušení stravy lze z provozních důvodů vždy předchozí den pouze do 10.00 hod.

V případě nemoci nemá žák nárok na dotovaný oběd, a proto je třeba oběd odhlásit. Pouze první den nemoci je možné oběd odebrat.

Výdej jídel do jídlonosičů je každý den od 11.30 do 11.45 hod.


Číslo účtu pro dobíjení kreditu: 107-1390230227/0100 +přidělený variabilní symbol


Návod na obsluhu KIOSKU

Přihlášení provedete přiložením bílé plastové identifikační karty k černé krabičce.

  • V levé horní části obrazovky se vám zobrazují vaše údaje a výše kreditu.
  • V prostřední části obrazovky se vám zobrazí jídelní lístek na příslušný den.
  • Vybrat lze pouze jedno jídlo svítící modrou barvou.
  • Pokud je nabídka šedá – počet jídel byl již vyčerpán nebo vám došel kredit nebo již objednat nelze – je po časovém limitu.
  • Pokud máte vybráno – vámi zvolené jídlo je napsáno v horní části obrazovky.
  • Pokud chcete objednat stravu na jiný den, použijte nabídku v pravé části obrazovky.
  • Před opuštěním kiosku se vždy odhlaste – červené tlačítko ODHLÁŠENÍ!!!

Stravu na druhý den je nutno objednat nebo odhlásit do 10.00 hodin!!!

V případě potíží s obsluhou kiosku se obraťte na hospodářku školy, správce budov nebo pedagogické pracovníky školy. Rádi Vám pomůžeme!