Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod

Kontakty ZŠ Hronov

Vedení školy

Mgr. Málek Petr

ředitel

petr.malek@zshronov.cz

+420 491 483 109
+420 774 809 727

Mgr. Štelzigová Milena

zástupce ředitele pro ZŠ Hronov

milena.stelzigova@zshronov.cz

+420 491 483 109

Školská rada

skolskarada@zshronov.cz

Ekonomický úsek

Hanzlová Marcela

kancelář, hospodářka školy, pronájem zařízení budov

zshronov@zshronov.cz

+420 491 483 585

Šormová Ivana

PaM, správce rozpočtu, zástupce pro ekonomiku

sormova.ivana@tiscali.cz

Bergmannová Zorka

účetní

zorka.bergmannova@zshronov.cz

Učitelé 1. stupně

Mgr. Macková Kamila

vedoucí učitelka 1. stupně

kamila.mackova@zshronov.cz

Mgr. Jirásková Martina

učitel

martina.jiraskova@zshronov.cz

Mgr. Kӧhlerová Kateřina

učitel

katerina.kohlerova@zshronov.cz

Mgr. Krtičková Jana

učitel

jana.krtickova@zshronov.cz

Mgr. Novotná Pavla

učitel

pavla.novotna@zshronov.cz

Mgr. Seidlová Ivana

učitel

Mgr. Šancová Erika

učitel

erika.sancova@zshronov.cz

Mgr. Šretrová Iva

učitel

iva.sretrova@zshronov.cz

Mgr. Laschová Dita

učitel

dita.laschova@zshronov.cz

Mgr. Tluková Veronika

učitel

veronika.tlukova@zshronov.cz

Mgr. Havlová Jana

učitel

jana.havlova@zshronov.cz

Učitelé 2. stupně

Mgr. Daňková Věra

učitel (AJ, NJ, TV, Pč), výchovný poradce

vera.dankova@zshronov.cz

Mgr. Hájková Jitka

učitel (D, Z, INF)

jitka.hajkova@zshronov.cz

Bc. Fridrichová Lenka

učitel (AJ, OV, TV)

lenka.fridrichova@zshronov.cz

Mgr. Hornych Heinzelová Linda

učitel (ČJ, OV, VV)

linda.heinzelova@zshronov.cz

Mgr. Jankovičová Lenka

učitel (M, F, VV, HV, EV)

lenka.jankovicova@zshronov.cz

Mgr. Jirásková Tereza

učitel (ČJ, D)

tereza.jiraskovat@zshronov.cz

Mgr. Kubečková Radka

učitel (PŘ, CH, TV)

radka.kubeckova@zshronov.cz

Mgr. Lednová Rita

učitel (M, F, VV)

rita.lednova@zshronov.cz

Mgr. Málek Petr

ředitel (PŘ, TV, PČ)

petr.malek@zshronov.cz

Mgr. Milatová Petra

učitel (ČJ, RJ, PČ, VV, HV, EV)

petra.milatova@zshronov.cz

Ing. Navrátil Václav

učitel (INF, TV) správce ICT

vaclav.navratil@zshronov.cz

Podolová Eva

učitel (ČJ, AJ)

eva.podolova@zshronov.cz

Řehůřková Věra

učitel (AJ, D)

vera.rehurkova@zshronov.cz

Mgr. Strnadová Petra

učitel (ČJ, AJ, TV)

petra.strnadova@zshronov.cz

Mgr. Ševců Lenka

učitel (AJ, NJ)

lenka.sevcu@zshronov.cz

Mgr. Štelzigová Milena

zástupce ředitele (ČJ, VV, PČ)

milena.stelzigova@zshronov.cz

Mgr. Tichá Dáša

učitel (M, PŘ)

dasa.ticha@zshronov.cz

Mgr. Jířová Anna

učitel (ČJ, D)

anna.jirova@zshronov.cz

Urbanová Alena

učitel (Zv)

Baladová Monika

učitel (M, Př)

monika.baladova@zshronov.cz

Mgr. Hilman Lukáš

učitel (CH, F, Př)

lukas.hilman@zshronov.cz

Mgr. Thér Josef

učitel (Př, Tv)

josef.ther@zshronov.cz

Asistenti

Jirásková Monika

asistent pedagoga

monika.jiraskova@zshronov.cz

Pavlis Petr

asistent pedagoga

petr.pavlis@zshronov.cz

Mgr. Zuzková Světla

asistent pedagoga

svetla.zuzkova@zshronov.cz

Snášelová Aneta, DiS.

asistent pedagoga

aneta.snaselova@zshronov.cz

Těžká Nikol

asistent pedagoga

nikol.tezka@zshronov.cz

Volhejnová Alena

asistent pedagoga

alena.volhejnova@zshronov.cz

Vaverová Barbora

asistent pedagoga

barbora.vaverova@zshronov.cz

Mgr. Seidlová Ivana

aistent pedagoga

ivana.seidlova@zshronov.cz

Gramppová Romana

asistent pedagoga

romana.gramppova@zshronov.cz

Janoušek Vít

asistent pedagoga

vit.janousek@zshronov.cz

Fulková Martina

asistentka pedagoga

martina.fulkova@zshronov.cz

Němečková Alena

asistentka pedagoga

alena.nemeckova@zshronov.cz

Velísková Vlasta

asistentka pedagoga

vlasta.veliskova@zshronov.cz

Grimmová Lenka

asistentka pedagoga

lenka.grimmova@zshronov.cz

Bergmannova Zorka

asistentka pedagoga

zorka.bergmannova@zshronov.cz

Svatošová Renata

asistentka pedagoga

renata.svatosova@zshronov.cz

Krtičková Pavlína

asistentka pedagoga

pavlina.krtickova@zshronov.cz

Družina

Cvrčková Eva

vedoucí vychovatel ŠD

eva.cvrckova@zshronov.cz

Kleprlíková Lenka

vychovatel ŠD

lenka.kleprlikova@zshronov.cz

Těžká Nikol

vychovatel ŠD

nikol.tezka@zshronov.cz

Školní jídelna

Hrábek Jan

vedoucí školní jídelny

sjhronov@zshronov.cz

+420 734 851 953

Voborníková Veronika

samostatná kuchařka

Kudelková Hana

šéfkuchařka

Rozínková Reina

pomocný kuchař, uklizečka

Rychterová Anna

pomocný kuchař

Správa budov

Dobrovolný Kamil

správce budov, preventista BOZP, PO

kamil.dobrovolny@zshronov.cz

+420 734 233 026

Lacko Jan

školník - údržbář

Menclová Dana

uklizečka

Pavlisová Dana

uklizečka

Pejskarová Alena

uklizečka

Prouzová Milena

uklizečka

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Věra Daňková

výchovný a kariérový poradce

vera.dankova@zshronov.cz

Mgr. Iva Pechancová

speciální pedagog

iva.doudova@zshronov.cz

+420 734 558 793

Mgr. Hornych Heinzelová Linda

Metodik prevence

linda.heinzelova@zshronov.cz

Mgr. Tereza Jirásková

Metodik prevence

tereza.jiraskova@zshronov.cz

Mgr. Dita Laschová

Metodik prevence

dita.laschova@zshronov.cz