Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod

Družina

Provozní doba školní družiny:

- ranní družina: 6,30 - 7,40 hod.

- odpolední družina: 11,40 - 16, 00 hod.

- odpolední družina v 1. oddělení (3. ročník) končí v 15,10 hod.


Vyzvednutí dítěte ze školní družiny

Z důvodu bezpečnosti Vašich dětí je nesmíme pouštět ze ŠD na základě Vašeho zavolání mobilním telefonem, nebo z pevné linky. Pokud budete výjimečně potřebovat Vaše dítě pustit ze ŠD „po telefonu“, provedeme kontrolu zpětným zavoláním  na Váš telefon.

Veškeré změny odchodů musíme mít od Vás písemně v notýsku ŠD.

Do ŠD dejte dětem staré oblečení na pobyt venku. Při pěkném počasí se snažíme být s dětmi co nejdéle venku. Vracíme se mezi 14,30  – 14,45 hod. 

Domácí telefon:

Ráno od 6.30 hod. zvoňte do oddělení č. 1.

Odpoledne:
č. 1 do oddělení vychovatelky  L. Kleprlíkové

č. 2 do oddělení vychovatelky  E. Cvrčkové

č. 3 do oddělení vychovatelky  N. Těžké

Pokud se nedovoláte do vašeho oddělení, zazvoňte klidně na ostatní oddělení a my si informaci předáme.

Při vyzvedání Vašeho dítěte ze ŠD, řekněte do domácího telefonu jméno i příjmení dítěte (kvůli shodě některých jmen).