Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod

SPORTOVNĚ - ADAPTAČNÍ KURZ žáků 6. tříd

vytvořeno 12. 10. 2021, autor Mgr. Málek Petr

Naše akce začala ve středu 29. září u školy. Zde se děti otestovaly, naložily velká zavazadla do vozů a společně se vydaly na nádraží. Po cestě vlakem všechny čekala první velká sportovní aktivita – cesta Adršpašskými skalami a Vlčí roklí do Teplic nad Metují.

    Krásné prostředí skal a náročný terén prověřily fyzickou zdatnost každé dívky i chlapce. Vše jsme úspěšně zvládli s několika zastávkami na svačinu i s „nákupní“ půlhodinkou u východu ze skal. Po příchodu k penzionu Metuje, rozdělení do pokojů a první společné večeři se všichni ještě vyřádili v tělocvičně při soutěžích. Ani to však vytrvalce neskolilo, a tak usínání trvalo poněkud déle. Nakonec se ale zadařilo a všichni spokojeně usnuli.

   Druhý den po skvělé snídani za námi přijeli zástupci z Domina, kteří každoročně chystají pro šesťáky půldne plné her a zábavy. I letos se jejich hry dětem zalíbily, a tak celé dopoledne v areálu soutěžily v různých disciplínách. Poslední souboj „O Helmův žleb“ byl pěkným zakončením před obědem. Po obědě pokračovala společná spolupráce tříd v dalších soutěžích sportovního i vědomostního charakteru. Pod vedením paní psycholožky objevovaly třídy tajemství tolerance a spolupráce. Večerní program byl tradiční – táborák s buřty a stezka odvahy, na které odvážlivce asi nejvíc vyděsil ježek šustící v listí.

   Poslední den po snídani se našel čas i na trochu vzdělávání a získávání informací. Nejprve si děti sbalily věci a pak jsme se podívali do Teplic a vyslechli si poutavé vyprávění o historii kostela a poustevny Panny Marie pomocné. Závěrečný oběd a cesta vlakem uzavřely naše třídenní soustředění.

   Děkujeme za ubytování a vstřícnost personálu penzionu Metuje, maminkám a tatínkům za ochotu a pomoc se zavazadly, vedoucím Domina za pěkné dopolední setkání a všem vyučujícím, paní asistentce a paní psycholožce za vytvoření přátelské atmosféry tohoto kurzu.