Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod

Informace k provozu škol a školských zařízení od 1. září 2021

vytvořeno 12. 9. 2021, autor Mgr. Málek Petr

Rozdělení žáků prvních tříd:

Vzhledem k GDPR jsou žáci v seznamech uvedeni pod čísly jednacími o přijetí žáků k základnímu vzdělávání.

1. A: 84/2021, 103/2021, 74/2021, 72/2021, 92/2021, 93/2021, 107/2021, 88/2021, 108/2021, 81/2021, 87/2021, 97/2021, 89/2021, 83/2021, 218/2021.

1. B: 105/2021, 101/2021, 115/2021, 96/2021, 94/2021, 95/2021, 116/2021, 90/2021, 80/2021, 104/2021, 85/2021, 175/2021, 82/2021, 102/2021, 86/2021.

1. C Zbečník: 68/2021, 71/2021, 73/2021, 75/2021, 76/2021, 77/2021, 78/2021, 79/2021, 106/2021, 110/2021, 111/2021, 112/2021, 113/2021, 117/2021, 129/2021.

 

Rozdělení žáků šestých tříd bude vyvěšeno u vchodových dveří ze dvora na okně.

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

pro úvod školního roku 2021/2022 a s ohledem na hygienická epidemiologická opatření bude od 1. 9. 2021 povinností každé osoby (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) nosit ve společných prostorách budov ochranný prostředek dýchacích cest (rouška, respirátor).

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví zahájíme školní rok screeningovým testováním žáků i zaměstnanců na Covid-19.

 

Testování

 • testování žáků všech tříd, vyjma tříd 1.A a 1.B, proběhne ve dnech 1., 6. a 9. září 2021
 • testování proběhne ve třídách pod dohledem třídních učitelů
 • žáci prvních tříd budou poprvé otestováni 2. září 2021
 • k testování se může žák dostavit pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění
 • testování nepodstupují žáci, kteří: jsou 14 dnů po plně dokončeném očkování, nebo prodělali onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19, případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě – Ag test ne starší 72 hodin, PCR test ne starší 7 dnů).
 • splnění podmínek se prokazuje: předložením elektronického nebo papírového certifikátu třídním učitelům
 • pokud žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka (prodělaná nemoc, očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit ve škole pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně: povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole respirátor nebo obdobný prostředek splňující normu (FFP2, KN95), nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat

Školní družina

Provoz ŠD 1. září 2021

 • od 9. 30 do 15. 00 -  ranní provoz ŠD v tento den nebude

Provoz ŠD 2. září 2021

 • ranní provoz od 6.30 do 7.40 hodin pouze pro žáky 2. a 3. ročníku
 • odpolední provoz od 11.40 do 16.00 hodin

Provoz ŠD od 3. září 2021

 • ranní provoz od 6.30 do 7.40 hodin
 • odpolední provoz od 11.40 do 16.00 hodin

Rodičům žáků 1. tříd bude umožněno vyzvednout své dítě přímo v oddělení ŠD, ale pouze za podmínky dodržení všech hygienických protikoronavirových nařízení (vydesinfikované ruce, roušky, dodržení odstupu, bez příznaků nemoci a nezdržovat se v budově ŠD déle, než je nutné).

Z kapacitních důvodů je služba ŠD pouze pro žáky 1., 2. a 3. ročníku.

Školní jídelna

 • 1. září 2021 odběr obědů do jídlonosičů od 11.30 do 11.45 hodin, ostatní žáci od 11.50 do 13.00 hodin
 • od 2. září 2021 odběr obědů do jídlonosičů od 11.30 do 11.55 hodin, ostatní žáci od 12.00 do 14.00 hodin

Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je nutno dodržovat veškerá hygienická nařízení platná pro provoz a pohyb ve škole.

Mgr. Petr Málek