Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod

Informace k zahájení povinné školní docházky pro žáky 1. tříd školního roku 2021/2022

vytvořeno 8. 6. 2021, autor Mgr. Málek Petr

Slavnostní zahájení povinné školní docházky nových prvňáčků proběhne ve středu 1. 9. 2021 od 8.00 hod. v Jiráskově divadle. Po zahájení a přivítání odejdou prvňáci společně s třídními učitelkami do svých tříd na budovu 1. stupně ZŠ, kde obdrží balíček se základními školními potřebami a dárek od Královéhradeckého kraje a Města Hronova.

Žáky 1. třídy ZŠ Zbečník přivítáme ve škole ve Zbečníku.

Pro úvod školního roku 2021/2022 a s ohledem na hygienická epidemiologická opatření bude od 1. 9. 2021 povinností každé osoby (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) nosit ve společných prostorách budov ochranný prostředek dýchacích cest (rouška, respirátor). Proto všichni, kteří se zúčastní zahájení, budou moci vstoupit do budovy divadla a školy pouze s nasazeným ochranným prostředkem.

Zákonným zástupcům žáků prvních tříd bude v den zahájení umožněn vstup do budovy školy a tříd pouze za předpokladu dodržení uvedených hygienických opatření.

Povinnost nosit ochranu dýchacích cest se nevztahuje na:

-          dobu, kterou budou žáci trávit na podiu divadla při slavnostním zahájení

-          dobu strávenou ve  třídách na svých místech

-          žáky a učitele při konzumaci potravin a nápojů


Od 1. 9. 2021 proběhne ve školách preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě.

Další informace k zahájení školního roku, protiepidemickým opatřením a organizaci testování budou zveřejněny v průběhu příštího týdne - sledujte prosím stránky školy!

Mgr. Petr Málek