Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod

Lyžařský výcvik (LVK) žáků 7. ročníku 2022 - aktuálně

vytvořeno 28. 12. 2021, autor Mgr. Málek Petr

Upřesnění pravidel pro konání lyžařského výcvikového kurzu (LVK) ve znění mimořádného opatření, s účinností od 26. prosince 2021.

Na základě mimořádného opatření s výše uvedenou účinností – Omezení maloobchodu a služeb, podle bodu 10 musí účastník (žák) LVK v den odjezdu 9. ledna 2022 předložit:

- potvrzení o negativním výsledku PCR testu ne starší než 72 hodin. Prosíme rodiče o zajištění otestování svých dětí tak, aby potvrzení o negativním výsledku testu nebylo v den odjezdu (neděle 9. 1. 2022) starší než 72 hodin. Žáci odevzdají v den odjezdu potvrzení o negativním výsledku PCR testu v papírové podobě vedoucímu kurzu.

S odkazem na bod 15 stejného opatření se povinnost absolvovat PCR test nevztahuje:

 - na očkované žáky za podmínky, že od dokončeného očkování uplynulo nejméně 14 dní. Žáci odevzdají v den odjezdu certifikát o provedeném očkování v papírové podobě vedoucímu kurzu.

- na žáky, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Žáci odevzdají v den odjezdu potvrzení o prodělaném onemocnění v papírové podobě vedoucímu kurzu.

 Prosíme, sledujte i nadále webové stránky školy - v případě změn Vás budeme informovat.