Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod

Informace pro rodiče a zákonné zástupce žáků

vytvořeno 2. 12. 2021, autor Mgr. Málek Petr

Vzhledem k nesouhlasnému stanovisku některých rodičů k zavedení režimu roušek a skutečnosti, že toto opaření nemůže být námi nařízeno jako povinné a nelze tudíž vymáhat jeho dodržování, bude režim roušek při výuce od pondělí 6. 12. 2021 ukončen.  Použití ochranných prostředků ve společných prostorách školy zůstává v platnosti.