Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod

Informace pro rodiče a zákonné zástupce

vytvořeno 29. 11. 2021, autor Mgr. Málek Petr

Od pondělí, 29.11.2021, jsme přistoupili k zavedení tzv. režimu roušek (nošení ochranné pomůcky – rouška, respirátor i při výuce ve třídách). K tomuto opatření jsme se rozhodli na základě konzultace s pracovníky KHS. Z vyjádření vyplývá, že se případná karanténní opatření netýkají osob, které se potkávají s použitím ochrany dýchacích cest s výjimkou osob v bezprostřední blízkosti (např. nejbližší spolužák v lavici, jiný prokazatelný kontakt bez ochrany úst a nosu, apod.). Ve výsledku nehrozí karanténa celé třídy.

Naším cílem je v tuto chvíli zajištění prezenční výuky na naší škole v maximálním rozsahu.

Děkujeme za pochopení.