Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod

Rodičovské schůzky

vytvořeno 10. 11. 2021, autor Mgr. Málek Petr

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace budou třídní schůzky organizovány pouze konzultační formou - všechny hromadné rodičovské schůzky jsou zrušeny.  Současně se ruší plánovaná prezentace středních škol při schůzkách rodičů žáků 9. tříd. Prosíme zákonné zástupce, kteří mají zájem o konzultaci ohledně prospěchu a chování svých dětí, aby této možnosti využili po dohodě s třídními učiteli a vyučujícími. Informace o čtvrtletním hodnocení budou zároveň dostupné v systému bakaláři.

 

1.stupeň ZŠ Hronov: úterý 14. prosince od 14.00 h (konzultační individuální - po dohodě s třídními učiteli v budově 1. stupně).

2.stupeň ZŠ Hronov – 6.7.8.9 ročník : úterý 14. prosince od 15.30 do 17.30 h (konzultační individuální – po dohodě s třídními učiteli a vyučujícími v budově 2. stupně na náměstí).

Další termíny konzultací - po domluvě s třídními učiteli a vyučujícími.