Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod

Výchovný a kariérový poradce

Mgr. Věra Daňková -  vedoucí školního poradenského pracoviště

konzultační hodiny:

úterý 13 - 14 hodin
e-mail: vera.dankova@zshronov.cz
tel.: +420 491 483 585

Speciální pedagog

Mgr. Iva Pechancová

Konzultační hodiny:

Po telefonické  nebo osobní domluvě dle potřeb žáků, rodičů, pedagogů.

e-mail: iva.doudova@zshronov.cz

tel.: +420 734 558 793

Kontakty

Mgr. Věra Daňková

výchovný a kariérový poradce

vera.dankova@zshronov.cz

Mgr. Iva Pechancová

speciální pedagog

iva.doudova@zshronov.cz

+420 734 558 793

Mgr. Hornych Heinzelová Linda

Metodik prevence

linda.heinzelova@zshronov.cz

Mgr. Tereza Jirásková

Metodik prevence

tereza.jiraskova@zshronov.cz

Mgr. Dita Laschová

Metodik prevence

dita.laschova@zshronov.cz