Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod

Ceník jídel

Platnost od 1. 1. 2020.

Děti MŠ (oběd a 2 svačiny) 
39,- Kč (oběd 23,- Kč + 2x svačina po 8,- Kč)
Děti MŠ (oběd a 1 svačina) 
31,- Kč
Děti MŠ s odkladem školní docházky
42,- Kč (oběd 26,- Kč + 2x svačina po 8,- Kč)
Žáci 1. - 4. ročník (oběd)
26,- Kč
Žáci 5. ročníku (oběd)
28,- Kč

Placení obědů ve školní jídelně zbečnické školy

Placení obědů se provádí zálohově převodem na bankovní účet ZŠ a MŠ Hronov v KB č.ú. 107-1694300247/0100, s variabilním symbolem – přidělené osobní číslo žáka.

První den každého měsíce předává vedoucí školní jídelny paní Jirásková žákům stav jejich kreditů platby obědů, na lístečku je částka, kterou má žák uloženou na účtu. Tato částka je již po odečtení platby obědů za stávající měsíc.

Příklad: měsíční platba obědů při 20 pracovních dnech v měsíci je 420,- Kč. 1. října dostane žák lísteček, na kterém je vyčíslen stav jeho kreditů na minus 200 Kč. To znamená, že žák má na měsíc říjen zaplaceno 220 Kč a zbývá doplatit 200 korun. Tato platba by měla proběhnout do 15. toho měsíce – v tomto případě tedy do 15. října.

Pokud má žák na lístečku plusovou částku, znamená to, že měsíc říjen má zaplacen a neplatí nic. Pokud je na lístku částka vyšší než minus 420,- Kč, žák odebíral obědy bez finančního pokrytí již minulý měsíc a je tedy nutno zaplatit dlužnou částku ihned, jinak hrozí vyloučení ze školního stravování – po telefonickém upozornění vedoucí jídelny.

V případě nepřítomnosti žáka je nutné odhlásit obědy ve školní jídelně u paní vedoucí ŠJ L. Jiráskové.

Tel. číslo ŠJ: 491 483 638

Email: jidelnazbecnik@seznam.cz

V kanceláři ŠJ je možné odhlásit oběd na druhý den do 12.00 hod. První den nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci je oběd vydán do přinesených nádob. V dalších dnech nemá žák na oběd nárok.

Odhlašování stravy

491 483 638

Jídelní lístek

Zatím tu není žádný jídelníček.