Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod

Ceník jídel

Platnost od 1. 9. 2022.

Děti MŠ (oběd a 2 svačiny) 
44,- Kč (oběd 28,- Kč + 2x svačina po 8,- Kč)
Děti MŠ (oběd a 1 svačina) 
36,- Kč
Děti MŠ s odkladem školní docházky
47,- Kč (oběd 31,- Kč + 2x svačina po 8,- Kč)
Žáci 1. - 4. ročník (oběd)
31,- Kč
Žáci 5. ročníku (oběd)
34,- Kč

Placení obědů ve školní jídelně zbečnické školy

Placení obědů se provádí zálohově převodem na bankovní účet ZŠ a MŠ Hronov v KB č.ú. 107-1694300247/0100, s variabilním symbolem – přidělené osobní číslo žáka.

První den každého měsíce předává vedoucí školní jídelny paní Borsíková žákům stav jejich kreditů platby obědů. Na lístečku je částka, kterou má žák uloženou na účtu. Tato částka je již po odečtení platby obědů za stávající měsíc.

V případě nepřítomnosti žáka je nutné odhlásit obědy ve školní jídelně u paní vedoucí ŠJ M. Borsíkové.

Tel. číslo ŠJ: 491 483 638

Email: jidelnazbecnik@seznam.cz

V kanceláři ŠJ je možné odhlásit oběd na druhý den do 12.00 hod. První den nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci je oběd vydán do přinesených nádob. V dalších dnech nemá žák na oběd nárok.

Odhlašování stravy

491 483 638