Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod

Družina

Provozní doba školní družiny:

- ranní družina: 6,30 - 7,40 hod.

- odpolední družina: 11,40 - 16, 00 hod.


Týdenní skladba zaměstnání ve školní družině při ZŠ Hronov – Zbečník

 

 

 

Ranní družina:   6,30 - 7,45 hod.

                           scházení dětí, volná hra, příprava na vyučování

 

 

Odpolední družina: 12,00 - 16,00 hod.

 

Pondělí: čtení, kreslení, hry, literárně - dramatické činnosti, volná hra

 

Úterý: výtvarné činnosti, volná hra, hry na hřišti

 

Středa: příprava na vyučování, přírodovědné činnosti, přírodovědné vycházky, volná hra

 

Čtvrtek: pracovní činnosti, volná hra, hry na hřišti

 

Pátek: čtení, kreslení, hry, sportovní činnosti, turistické vycházky,   pohybové aktivity v tělocvičně nebo na hřišti, volná hra