Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod

O škole

Zbečnická škola byla 1. 7. 2005 připojena k Základní škole Hronov, okres Náchod. Stala se tak součástí nového subjektu s názvem Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod. Od září 2005 pracuje tedy zbečnická škola jako odloučené pracoviště školy hronovské.

I když je dnes součástí plně organizované školy, zachovala si podobu vesnické školy rodinného typu. Škola má dobré klima, je zde bezpečné prostředí pro žáky. Spojení tříd vede k rozvoji sociálních dovedností a pochopení při vzájemném respektování potřeb určité věkové skupiny. Uplatňuje se zde princip týmové spolupráce.

V budově školy ve Zbečníku jsou dvě oddělení mateřské školy, čtyři třídy školy základní, školní družina, školní jídelna a tělocvična.