Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod

Výuka na dopravním hřišti - 4. C

vytvořeno 14. 10. 2022, autor ZŠ Zbečník
13.10. 2022 se 4.C zúčastnila výukového programu na dopravním hřišti v Náchodě. 
V první části programu se děti učily zvládat dopravní situaci nejprve z obrázků.
Druhá část už byla věnována jízdě na kole, kdy děti musely dbát pokynu pravidel silničního provozu. 
Mgr. Pavlína Klicnarová