Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod

Aktuální informace KHS ke karanténnímu opatření 4. a 5. ročník ZŠ Zbečník

vytvořeno 29. 11. 2021, autor Mgr. Málek Petr

Vážení rodiče,

v tuto chvíli již přišlo oficiální stanovisko KHS, které se shoduje s naším včerejším rozhodnutím zahrnout žáky 4. a 5. ročníku do karantény. Oficiální stanovisko viz. níže. V příloze také dopis pro rodiče s pokyny a doporučeními jak postupovat.

 

Stanovisko KHS Královehradeckého kraje:

Vzhledem k pozitivní diagnóze COVID-19 u dvou žáků 4. a 5. ročníku ZŠ Zbečník  Vám zasílám informaci, že všichni žáci a pedagogové, kteří s ní byli v rizikovém kontaktu přítomni ve škole dne 25.11.2021 byli vyhodnoceni jako osoby v rizikovém kontaktu, tudíž budou všichni uvedeni do karantény.

Karanténu není nutné nařizovat v případě epidemiologicky významného kontaktu s COVID-19 osobou:

U osob, které již prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterého uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné klinické příznaky onemocnění COVID- 19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

U osob, které nejeví žádné klinické příznaky onemocnění, podstoupily očkování a mají vystavený národní certifikát o provedeném očkování, s tím, že u očkování uplynulo:

- od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

- od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19. I přes nenařízenou karanténu je v následujících 14 dnech nezbytné hlídat zdravotní stav a v případě projevu klinických příznaků onemocnění kontaktovat ošetřujícího lékaře a podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.

I přes nenařízenou karanténu je v následujících 14 dnech nezbytné hlídat zdravotní stav a v případě projevu klinických příznaků onemocnění kontaktovat ošetřujícího lékaře.

Prosím Vás tedy o bezprostřední kontakt a předání informace, výše uvedeným rodičům žáků a případně Vašim zaměstnancům, kdy je cílem zajistit, aby uvedené osoby zůstaly doma a postupovaly dle pokynů, které Vám zasílám přílohou. Prosím o jejich bezprostřední distribuci, včetně poskytnutí informace o dni posledního kontaktu s pozitivní osobou.

Poslední den kontaktu je 25.11.2021 v případě negativního PCR testu (karanténa trvá do 1.12.). viz. instrukce v příloze tohoto e-mailu.

Žáci s negativním výsledkem PCR testu tedy mohou přijít do školy již ve čtvrtek 2.12.2021

Přílohy