Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod

Informace - karanténní opatření ZŠ Zbečník

vytvořeno 28. 11. 2021, autor Mgr. Málek Petr

Vážení rodiče,

v průběhu docházky do školy/školského zařízení přišlo Vaše dítě do rizikového kontaktu s osobou, která má laboratorně potvrzenou diagnózu onemocnění COVID-19. Vzhledem k pozitivní diagnóze covid-19, v tuto chvíli již u dvou žáků z rizikové skupiny 4. a 5. ročníku, lze očekávat ze strany KHS nařízení karanténního opatření.

K datu posledního kontaktu 25.11.2021 lze předpokládat nařízení 14 denní karantény od tohoto data pro všechny osoby(žáci, učitelé), které v rámci pobytu ve škole dne 23.11. - 25.11. 2021 přišly do rizikového kontatu (kontakt bez ochrany dýchacích cest), a nejsou očkované, nebo neprodělaly v ochranné lhůtě 180 dní laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19. Karanténa může být v případě negativního testu PCR a absence obtíží zkrácena.

Na základě této skutečnosti se domníváme, že je rozumné zahájení karantény neodalovat. Prosíme Vás, abyste tuto situaci respektovali a nechali své děti doma.

Cílem je zajistit, aby uvedené osoby zůstaly doma a postupovaly dle pokynů, které nám byly zaslány oficiálně pro řešení obdobné situace v Hronově. Na oficiální stanovisko KHS a postup pro ZŠ Zbečník stále čekáme a budeme Vás o něm informovat.

Děkujeme za pochopení