Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod

Informace rodičům žáků 4., 5. ročníku ZŠ Zbečník

vytvořeno 26. 11. 2021, autor Mgr. Málek Petr

Vážení rodiče,

v průběhu tohoto týdne (mezi preventivními termíny screeningového Ag testování), došlo k nahlášení pozitivního Ag testu u jednoho z žáků 5. ročníku ZŠ Zbečník. Test byl následně 25.11.2021 potvrzen dalším PCR testem. Tato skutečnost byla nahlášena na KHS. Jako rodiče žáků celé rizikové supiny (4. a 5. ročník) jste byli o této situaci vyrozuměni třídními učiteli a dle vašich možností jste nechali některé žáky doma. Pro tyto žáky je zajištěna distanční výuka.

V tuto chvíli stále ještě čekáme na vyrozumění KHS o dalším postupu a pokyny k zajištění případné karantény některých žáků, případně celé skupiny. Prosím sledujte webové stránky, e-mail, případně bakaláře – po obdržení dalších pokynů Vás budeme neprodleně informovat.

Děkujeme za pochopení.