Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod

Ceník jídel

Platnost od 1. 1. 2020.

Děti MŠ (oběd a 2 svačiny) 
44,- Kč (oběd 28,- Kč + 2x svačina po 8,- Kč)
Děti MŠ (oběd a 1 svačina) 
36,- Kč
Děti MŠ s odkladem školní docházky
47,- Kč (oběd 31,- Kč + 2x svačina po 8,- Kč)
Žáci 1. - 4. ročník (oběd)
31,- Kč
Žáci 5. ročníku (oběd)
34,- Kč

Placení obědů ve školní jídelně zbečnické mateřské školy

Placení obědů se provádí zálohově převodem na bankovní účet ZŠ a MŠ Hronov v KB č.ú. 107-1694300247/0100, s variabilním symbolem – přidělené osobní číslo žáka a to vždy k 1. dni v měsíci.

První den každého měsíce předává vedoucí školní jídelny paní Jirásková žákům stav jejich kreditů platby obědů, na lístečku je částka, kterou má žák uloženou na účtu. Tato částka je již po odečtení platby obědů za stávající měsíc.

V případě známé nepřítomnosti dítěte je potřeba nahlásit tuto skutečnost paní učitelce osobně, telefonicky nebo písemně do sešitu v šatnách dětí. Paní učitelky obědy dětem v MŠ odhlásí.

V případě náhlé nemoci je možné si v 1.den nemoci vyzvednout oběd v jídlonosiči a to v době 10:45 - 11:00 hod.  I tak je třeba informovat MŠ o nemoci dítěte. V dalších dnech nemá dítě na oběd nárok.


tel.číslo MŠ : 725 161 315

tel. číslo školní jídelna: 491 483 638

Email: jidelnazbecnik@seznam.cz