Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ ZBEČNÍK

vytvořeno 23. 5. 2023, autor MŠ Zbečník

Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod

Náměstí ČSA 15      PSČ 549 31      Tel., fax: 491 143 585     E-ail: zshronov@volny.cz 

Oznámení:

Na základě žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ

Hronov,mateřské škole ve Zbečníku, byly od 4.9. 2023 přijaty tyto děti:

113/23; 115/23; 116/23; 119/23; 123/23; 125/23; 127/23; 132/23; 134/23;

136/23; 139/23; 140/23; 146/23; 147/23; 150/23


Na základě žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ

Hronov, mateřské škole ve Zbečníku, nebyly od 4.9. 2023 přijaty tyto

 děti:

114/23; 117/23; 118/23; 120/23; 121/23; 122/23; 124/23; 126/23; 128/23;

129/23; 130/23; 131/23; 133/23; 137/23; 138/23; 141/23; 142/23