Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod

ZMĚNA CENY ÚPLATY A STRAVNÉHO

vytvořeno 24. 8. 2022, autor MŠ Zbečník

VÁŽENÍ RODIČE,

Od 1.9. 2022 se navyšuje cena oběda o 5,- Kč

z důvodu zdražování potravin.

Celodenní stravné stojí 900,- Kč(měsíčně).

Polodenní  stravné stojí 700,-Kč (měsíčně).

Placení obědů se provádí zálohově převodem na bankovní účet ZŠ a MŠ Hronov v KB 

Č.Ú. 107- 1694300247/0100, s variabilním symbolem (přidělené osobní číslo). Platba bude na účtu školy vždy do 1. dne měsíce.  

 

Od 1.9. 2022 se zvyšuje úplata za vzdělávání z původních 400,-Kč na 450,- Kč. Děti, které půjdou na jaře 2023 k zápisu do ZŠ, úplatu neplatí.

 

       Děkujeme za pochopení.