Kroužky zájmové činnosti Tisk
Úterý, 02 Listopad 2010 12:54

Ve školním roce 2010 - 2011 se děti opět mohou přihlásit na zajímavé zájmové kroužky. Jejich zaměření a obsah je navržen tak, aby rozvíjel celou osobnost dítěte i jeho specifické dovednosti. Struktura odpoledních kroužků se odvíjí od přání a potřeb našich žáků. Rády uslyšíme od rodičů a dětí náměty pro rozšíření naší nabídky v příštím školním roce - např. uvažujeme o zařazení kroužku her na počítači.

Výtvarný kroužek
Pod vedením paní vychovatelky Hany Hanušové v rámci školní družiny děti malují, kreslí a tvoří. Seznamují se i s netradičními výtvarnými technikami a materiály. Výtvarné činnosti rozvíjejí dětskou kreativitu, fantazii a vkus.

Hudební kroužek hry na flétnu
Hudba děti obohacuje a rozvíjí. Děti pracují pod vedením paní učitelky mateřské školy Ilony Zatloukalové. Paní učitelka se dětem individuálně věnuje. Také na naší škole vede kroužek keramiky – ten však patří Dominu Hronov a je tedy kroužkem placeným.

Tělovýchovné kroužky sportovních her
Sport  je nedílnou součástí moderního způsobu života. V tomto kroužku se děti postupně seznámí s různými druhy tělesného cvičení tak, aby mohly najít oblast, která je pro ně nejpřitažlivější. Je to ideální způsob, jakým můžeme využít dětskou energii a dát jí užitečný směr. Oba kroužky sportovních her vede paní učitelka Ivana Seidlová.


Jazykové kroužky
Kroužek angličtiny pro nejmenší děti mateřské školy a žáky první třídy vede paní učitelka Jana Píšová, angličtinu pro žáky druhé třídy paní učitelka Dagmar Šolínová. Připravujeme hravou formou děti na povinnou výuku anglického jazyka a máme radost, že výsledek je znát - děti lépe zvládají výuku a hlavně se nebojí  nového předmětu.
Již druhým rokem se nám podařilo naplnit kroužek německého jazyka pod vedením paní učitelky Marcely Odvářkové.

                                                                           učitelky ZŠ a MŠ ve Zbečníku