Upozornění Tisk

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování a zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) se upravuje cena jídla ve školní jídelně ZŠ Hronov:

strávníci 1. - 4. ročník           24 Kč

strávníci 5. - 8. ročník           27 Kč

strávníci 9. ročník                 31 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na období školního roku, ve kterém dosahují daného věku.

Storno stravenky na další den je možné odhlásit do 10.00 hod. předcházející den!

V případě nemoci nemá žák nárok na dotovaný oběd, a proto je třeba oběd odhlásit. Pouze první den nemoci je možné oběd odebrat.

Výdej jídel do jídlonosičů je každý den od 11.30 hod. do 11.45 hod.