Všeobecné informace Tisk

Název školy                     Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod

Adresa školy                    Náměstí Čs. armády 15

Identifikátor zařízení       600 093 891

Právní forma                     příspěvková organizace

Číslo účtu                          78-8857900207/0100

                                     70 995 397

Ředitel školy                     Věra Řehůřková

                                          tel.:  491 483 585, 491 483 109

                                         fax:  491 483 585

                                         e-mail:  zshronov@volny.cz 

                                         web:  www.zshronov.cz 

Zřizovatel školy                Město Hronov

                                         Náměstí Čs. armády 5

                                         549 31  Hronov

Odloučené pracoviště      Základní škola a Mateřská škola

                                        Zbečník 210, 549 31  Hronov

                                        tel.:  491 483 191

 

 

Organizační jednotky

        

Základní škola

IZO: 102 254 702

Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:

                                    1. náměstí Čs. armády 15, 549 31 Hronov

                                 tel.: 491 483 585 nebo 491 483 109

                                      2. Palackého 162, 549 31  Hronov

                                          tel.: 491 483 585 nebo 491 483 109

                                      3. Zbečník 210, 549 31  Hronov

                                          tel.: 491 483 191

 

Školní družina

IZO: 117 400 157

Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:

  

                                         1. Čapkova 163, 549 31  Hronov

                                             tel.:  491 814 807 nebo737 057 383

                                         2. Zbečník 210, 549 31  Hronov

                                             tel.: 491 483 191

                                                                                    

 

Mateřská škola

IZO: 107 583 577

Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:

 

                                      1. Zbečník 210, 549 31  Hronov

                                          tel.: 491 483 191

                                     

 

Školní jídelna

IZO: 108 024 083

Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:

 

                               1. Čapkova 163, 549 31 Hronov

                                   tel. 734 851 953                                     

                               2. Zbečník 210, 549 31  Hronov

                                   tel. 491 483 191