Zápis do 1. třídy Tisk Email

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ a MŠ Hronov pro školní rok 2019 / 2020 se koná

  • pro obvod Zbečník v úterý 16. dubna 2019 od 14.00 do 17.00 hod. v budově ZŠ Zbečník
  • pro obvod Hronov v úterý 16. dubna 2019 od 14.00 do 17.00 hod. v budově ZŠ Palackého ul.

Podle §35 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou rodiče povinni přivést dítě k zápisu, jestliže dovrší k 31. 8. 2019 šesti let věku.

K zápisu se dostaví:

  • děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013
  • děti s odloženou školní docházkou

Školní obvod Hronov zahrnuje v plném rozsahu město Hronov a následující ulice:

Jungmannova, Vyšehrad, Regnerova, Jiráskova, Knáhlova, Husova, Divadelní, Hostovského, K Milířům, Palackého, Čapkova, Kudrnáčova, T. G. Masaryka, náměstí ČSA, náměstí Komenského, náměstí Freiwaldovo, Nerudova, Havlíčkova, Žižkova, Jiřího z Poděbrad, Na Drahách, Pod Kleprlíkovou horou, Úvoz a celá Příčnice, Zálesí, Malá Čermná, Riegrova, Smetanova, Dvorská, Nádražní.

Školní obvod Zbečník zahrnuje v plném rozsahu: obec Zbečník, Studénky, Chocholouš, ulice Kostelecká, Riegrova, Smetanova, Dvorská, Nádražní, Bosna, Českých bratří, Štefánikova, Port Arthur     a Padolí.

K zápisu zákonní zástupci přinesou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

 

Co by měl váš předškolák u zápisu do 1. třídy zvládnout

1. Citová samostatnost, fyzická a pohybová vyspělost

* schopnost odloučení od rodičů, samostatnost při práci, spolupráce a komunikace s učitelem

* koordinace pohybů, umět uvázat kličku na tkaničce, házení míče apod.

 

2. Jazykové dovednosti

* znát svoje jméno a příjmení, popř. adresu

* výslovnost hlásek, vypravování souvislého textu – pohádka podle obrázkové osnovy

* protiklady slov (malý x velký)

* krátká báseň nebo píseň

* slovní zásoba

 

3. Jemná motorika, kresba

* správné držení tužky, napodobit tvary písmen podle předlohy

* kresba lidské postavy

 

4. Zrakové a sluchové vnímání

* znalost barev, najít stejné tvary písmen nebo předmětů, najít shodné obrázky

* postavit stavbu z krychlí podle obrázku

* zařadit předměty do skupiny nebo naopak určit, který předmět do skupiny nepatří

* vytleskat počet slabik

* určit, jakou hlásku slyší na začátku slova

 

5. Základní matematické a logické pojmy, orientace v prostoru

* geometrické tvary, spočítat malé množství předmětů, posloupnost čísel (aspoň do 5)

* opravit nelogické, popletené věty (např. Ryba skáče po poli.)

* orientovat se – vpravo, vlevo, nahoře, dole, pod, nad

 

6. Pozornost, paměť, schopnost učit se

* schopnost soustředit se, plnit zadané úkoly a pracovat (aspoň 10 – 15 min)

* znalost mláďat domácích zvířat

V Hronově 18. 2. 2019                                              Věra Řehůřková, ředitelka školy

 

Anketa

Jste spokojeni se stravováním žáků ve školní jídelně?
 

Kalendář

březen 2019
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 32 

Vyhledávání