Písmenková víla Tisk

Ještě před velikonočními prázdninami se nám podařilo dočíst slabikář.

Známe již všechna písmenka a tak dozrál čas zajít za písmenkovou vílou do školní žákovské knihovny      a požádat o povolení začít číst v čítance.

Než jsme se za vílou dostali, museli jsme splnit mnoho úkolů, jejichž zadání nám víla poschovávala po škole. Například jsme skládali puzzle z písmenek, doplňovali jsme slabiky do slov, luštili slovní rébusy, skládali pohádku podle obrázkové osnovy, vymýšleli slova začínající stejným písmenem atd. 

Víla si zkontrolovala splněné úkoly a podarovala nás malými dárečky. Někteří z nás přinesli víle ukázat svoji první knížku domácí četby.

Všichni jsme byůi pasováni do stavu čtenářského a obdrželi jsme svoji první čítanku.                    

                                                                                      prvňáčci ze Zbečníka