Informace k testování uchazečů o střední vzdělání, je-li uchazeč žákem základní školy ve školním roce 2020/2021. PDF Tisk Email
Pondělí, 19 Duben 2021 10:46

Testování na onemocnění COVID – 19 uchazečům o vzdělávání na střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v situaci, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

 • dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula u ní doba izolace podle platného opatření MZd a od prvního pozitivního Ag testu nebo PCR testu neuplynulo více než 90 dní
 • jiným dokladem o testování schváleným certifikovaným pracovištěm ne starším 7 dnů
 • potvrzením o očkování proti onemocnění COVID-19 od kterého uplynulo více než 14 dní

V případě pozitivního výsledku preventivního Ag testu žáka je jeho zákonný zástupce povinen informovat o pozitivním výsledku testu provedeného ve škole ošetřujícího lékaře pro děti a dorost, který rozhodne o provedení dalšího konfirmačního testu PCR, ke kterému vyplní žádanku. Doklad o případném pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.

Termíny testování na základní škole:

Středa       28. dubna ve 14.00 hod.   pro čtyřleté obory s MZ - termín zkoušek 3. a 4. května

Pátek        30. dubna ve 14.00 hod. pro víceletá gymnázia      - termín zkoušek 5. a 6. května

Čtvrtek     27. května ve 14.00 hod. pro čtyřleté obory s MZ  - náhradní termín 2. června

Pátek        28. května ve 14.00 hod. pro víceletá gymnázia     - náhradní termín 3. června

V případě potřeby zajištění testu pro zkoušku či pohovor v jiném nestandardním termínu kontaktujte vedení školy. (+420 774 809 727, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

Mgr. Petr Málek

 
Provoz školní jídelny při ZŠ Hronov od pondělí 12. dubna 2021 PDF Tisk Email
Pondělí, 12 Duben 2021 00:00

Jídelna Hronov

 • POZOR - vzhledem k opětovnému zahájení prezenční výuky žáků 1. stupně ZŠ dochází ke změně v době vydávání obědů takto:

11.30 – 12.00               jídlonosiče

12.00 – 13.45               žáci + učitelé v prezenční výuce

Prosíme rodiče a žáky, kteří si vyzvedávají obědy do jídlonosičů, aby tuto dobu dodržovali!!!
PDF Tisk Email
 
Informace k zajištění výuky dětí a žáků, jejichž rodiče jsou pracovníky IZS a dalších profesí specifikovaných v bodě 14 mimořádného opatření s účinností od 12. dubna 2021. PDF Tisk Email
Pátek, 09 Duben 2021 09:10

V případě akutní potřeby zajistit výuku žáků těchto rodičů prosíme kontaktujte vedení školy. Žáci budou dle potřeby zařazeni do samostatné homogenní skupiny pro lichý a sudý týden. Výuka žáků v těchto skupinách bude probíhat dle aktuálních personálních a organizačních možností školy.

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: +420 774 809 727

Mgr. Petr Málek

 
Informace k provozu základních škol od pondělí 12. dubna 2021 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 08 Duben 2021 13:13

Základní škola Hronov

V týdnu od pondělí 12. 4. 2021 nastoupí do školy

 • žáci 1. stupně základních škol (1. až 5. ročník) v režimu rotační výuky

ROZDĚLENÍ TŘÍD 1. STUPNĚ PRO ROTAČNÍ VÝUKU

 

od pondělí            12. 4. 2021 lichý týden - třídy:     1.A, 2.A, 4.A, 5.A

od pondělí            19. 4. 2021 sudý týden - třídy:     1.B, 3.A, 4.B, 5.B

Další informace k provozu:

 • všichni zaměstnanci školy přítomní na pracovišti jsou povinni nosit respirátor min třídy FFP2
 • všichni žáci přítomní v prezenční výuce jsou povinni nosit minimálně chirurgickou roušku
 • jsou umožněny skupinové konzultace žáků 9. ročníku v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině (po dohodě s vyučujícím)
 • osobní přítomnost dětí a žáků při individuálních konzultacích (konzultace, pedagogická intervence, speciálně pedagogická péče)
 • vestibul školy u hlavního vchodu bude otevřen v pracovních dnech od 7.00 do 15.30 hodin

 

ORGANIZACE TESTOVÁNÍ

Preventivní antigenní test se provádí 2x týdně (pondělí a čtvrtek) ráno po nástupu do školy.

Žáci 1. stupně budou testovaní v prostoru velké školní tělocvičny (zadní vchod - SPORTOVNÍ HALA), kam budou přicházet již od 7:30 hodin v tomto pořadí:

 

Pondělí 12. 4. 2021 a čtvrtek 15. 4. 2021       Pondělí 19. 4. 2021 a čtvrtek 22. 4. 2021

7:30 hod          třída 1.A                                           7:30 hod        třída 1.B

7.30 hod          třída 2.A                                           7:30 hod        třída 3.A

8.00 hod          třída 4.A                                           8:00 hod        třída 4.B

8.00 hod          třída 5.A                                           8:00 hod        třída 5.B

 

Zde si žáky vyzvednou třídní učitelé a odvedou si je na testovací místa k provedení testu. Po uplynutí cca 15 minut – informace o výsledku. V případě pozitivního testu budou rodiče informováni – žáka si vyzvednou a obdrží potvrzení o výsledku testu. U testování bude přítomen kvalifikovaný zdravotnický personál.

 

Žák se nemusí nechat testovat, pokud prokáže, že:

 • prodělal onemocnění Covid, od testu PCR neuplynulo více než 90 dnů (nutno doložit lékařskou zprávu)
 • má negativní test ne starší 48 hodin (nutno doložit potvrzením cert. testovacího pracoviště)
 • žáci v individuálních konzultacích nemusí mít negativní test na COVID-19

Další informace k testování najdete na webových stránkách:

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 

Školní jídelna ZŠ Hronov od 12. 4. 2021

 • v provozu pro žáky 1. stupně v prezenční výuce (navštěvující v příslušném týdnu školu) – oběd na pondělí nutno objednat do pátku 10 hod.
 • žákům účastnícím se distanční výuky bude umožněn odběr obědů pouze do jídlonosičů v době od 11.30 do 12.00 hodin a od 13.00 do 13.30 hodin
 • při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je nutno dodržovat veškerá nařízení a při vstupu do jídelny mít po celou dobu nasazenou ochranu dýchacích cest. U žáků do 15 let stačí chirurgická rouška, ostatní dospělé osoby musí mít schválený respirátor. V prostoru jídelny před výdejním okénkem se smí v jednu chvíli nacházet pouze 2 osoby při dodržení min. rozestupů 2m. Toto nařízení je nutno dodržet bez výjimky. Osoba bez ochrany dýchacích cest nebude do školní jídelny vpuštěna.

 

Školní družina ZŠ Hronov

 • ranní školní družina je ve dnech testování (pondělí a čtvrtek) mimo provoz
 • je v provozu pro žáky v prezenční výuce, při zachování homogenity žáků z jedné neměnné třídy prezenční výuky

 

Základní škola Zbečník

V pondělí 12.4.2021 bude ve škole ve Zbečníku zahájena prezenční výuka ve všech třídách. Výuka bude podle rozvrhů, které třídní učitelé zasílají zákonným zástupcům e-mailem s dalšími informacemi.

Jsme povinni dodržovat tato hygienická opatření:

 • aktuální mimořádná opatření MZd (např. nošení respirátorů zaměstnanci, nošení roušek žáky) a zvýšených hygienických standardů (rozestupy, homogenita tříd, dezinfekce rukou apod.)

ORGANIZACE TESTOVÁNÍ

Žáci budou v pondělí a ve čtvrtek testováni antigenními testy. Testy jsou neinvazivní a žáci si je v přítomnosti třídních učitelů udělají sami. Testování proběhne v kmenových třídách – pro žáky 1. – 3. ročníku je možná na prvních testovacích dnech přítomnost rodiče. Podrobnější informace budou zaslány opět e-mailem.

Vstup do budovy školy před začátkem vyučování:

Žáci ze školní družiny vstupují do budovy hlavním vchodem po zazvonění.

Ostatní žáci vstupují zadním vchodem podle časového harmonogramu:

7,35          1. třída

7,40          2. třída

7,50          3. třída

7,55          4. a 5. třída

Každý třídní si vyzvedne své žáky v šatně.


Školní jídelna ZŠ Zbečník od 12. 4. 2021

Jídelna bude v provozu pro všechny žáky  již od 12.4. Pokud nemají rodiče o oběd zájem, odhlásí telefonicky nebo e-mailem u vedoucí školní jídelny Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel. č. 491483638.


Školní družina ZŠ Zbečník

Bohužel provoz školní družiny nejsme schopni zajistit ve třech odděleních s podmínkou zachování homogenity tříd, proto bude provoz školní družiny ráno i odpoledne pouze pro žáky 1. ročníku.

 

Mgr. Petr Málek

 
Velikonoční prázdniny PDF Tisk Email
Pondělí, 29 Březen 2021 14:22

Velikonoční prázdniny a dny volna: od čtvrtka 1.dubna 2021 do pondělí 5.dubna 2021.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další > Konec >>

Strana 1 z 9

Anketa

Jste spokojeni se stravováním žáků ve školní jídelně?
 

Informujeme

 

Kalendář

duben 2021
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Nejbližší události

Žádné události

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 24 

Vyhledávání